Udruženje novinara Srbije (UNS)  je najveća i najznačajnija asocijacija profesionalnih novinara u Srbiji i punopravni član Međunarodne federacije novinara (IFJ).

Osnovano je 21. decembra 1881. godine kao Srpsko novinarsko društvo i jedno je od najstarijih profesionalnih novinarskih udruženja u svetu. Danas ima više od 6000 članova i od svog nastanka kontinuirano radi. U sastavu UNS-a su Društvo novinara Vojvodine, sa sedištem u Novom Sadu i Društvo novinara Kosova i Metohije, sa sedištem u Prištini (privremeno izmeštenim u Gračanicu). Kancelarije udruženja nalaze se u Novom Sadu, Prištini (Gračanica) i Sremskoj Mitrovici.

Maja 2010. godine UNS pokreće vlastiti Pres centar . Organi UNS-a su Predsednik, Skupština, Uprava, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti, Odbor za statutarna pitanja. UNS je organizator novinarskih akcija koje imaju međunarodni karakter.

UNS dodeljuje devet nagrada, među kojima su Nagrada za životno delo,Zlatna povelja ( za dugogodišnji rad i aktivnosti u UNS-u) i Specijalna povelja (za naročite profesionalne uspehe i razvoj novinarstva bez granica).

Na inicijativu UNS-a, koji snažno podržava akcije za ostvarivanje sindikalnih prava novinara, 2003. godine je osnovan Sindikat novinara Srbije.

Adresa: Resavska 28/I
11000 Beograd
Kontakt: +381 11 3236 337