Novinarnica/Eto system

Prvi i jedini portal koji korisnicima Interneta na jednom mestu nudi 90% novina i magazina koji se izdaju u Srbiji, nacionalnog i lokalnog karaktera, u digitalnom formatu. Prepoznali smo potrebe koje nameće savremen način života i omogućili vam da u elektronskom formatu kupite ili besplatno čitate izdanja koja pokrivaju najrazličitije oblasti, političke, ekonomske, lifestyle teme, strukovne magazine, itd. Novine, magazini i knjige dostupne na našem sajtu ne gube na originalnosti i zadržavaju sadržaj svoje štampane forme.

Jednostavnom procedurom otvaranja naloga pružamo vam širok izbor sadržaja na jednom mestu. Nudimo jeftinija izdanja u odnosu na štampane medije, jednostavnu i brzu upotrebu sadržaja sajta, stvaranje sopstvene Biblioteke u kojoj ćete moći da čuvate vama omiljena, izdanja, tekstove ili isečke i bogatu arhivu koja je na raspolaganju.

Adresa: Branka Pešića 53, 11080 Zemun, Beograd
Kontakt telefon: 011/2697-573