Milan Mišić

Milan Mišić (1949), dopisnik ”Politike” iѕ SAD, diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U ”Politici” je od 1972. Bio je dopisnik iz Južne Azije (Nju Delhi) u dva mandata (1978-82. i 1986-89.) i sa Dalekog Istoka (Tokio – 1989-92). Odgovorni, pa glavni i odgovorni urednik ”Politike” od 2001. do 2005. Pored spoljnopolitičkih tema, piše i o visokoj tehnologiji, globalizaciji i fenomenima modernog doba.