Marina Brašić

Završila Defektološki fakultet Univerzitet Beograd, smer: prevencija i resocijalizacija lica sa poremećajem u ponašanju i stekla zvanje: diplomirani specijalni pedagog.
Završila edukaciju O.L.I. Integrativna psihodinamska psihoterapija i stekla zvanje: psihoterapeut.
Samostalni praktičar ALFA i KEG kartica psihoterapijske tehnike, sertifikovan telefonski savetnik za roditelje i decu, edukator mladih i odraslih.
Dugi niz godina radi sa mladima i odraslima različitih socijalno-psiholoških problema. Iskustva i znanja tokom profesionalnog rada unapređivala kroz brojne dodatne obuke usmerene na specifične probleme, kao što su:  anksioznosti, rad sa  osobama koje su doživele traumu ili gubitak, problemi u partnerskim odnosima, problemi u kontroli emocija i dr.
Bila je koordinator i realizator različitih edukativnih Programa psihološke podrške mladima u socijalnoj zaštiti. Radi individualno i grupno u privatnoj praksi, autor i voditelj ciklusa radionica za odrasle: „Kako preživeti tinejdžera“, „Od zabrinutosti do anksioznosti“, „Panika i panični poremećaj“ i dr..