Marijana Vukašinović

Marijana Vukašinovic je rukovodilac sadržaja u Telekomu Srbija. Snažan poslovni duh, sa preko 17 godina liderstva, menadžmenta i razvojnog iskustva, duboko je uključen u pay TV industriji. Na raznim pozicijama je od 2008. godine odgovorna za pregovaranje, ugovaranje, pružanje i postavljanje sadržaja za sve multimedijalne usluge distribuirane preko multimedijalne platforme Telekom Srbije. Tokom svoje profesionalne karijere vodila je nekoliko ključnih projekata u firmama gde je radila te je, takođe, bila uključena u procese razvojne strategije za multimedijalne usluge i stvaranje novih poslovnih modela za proizvodnju i distribuciju sadržaja. Na prethodnim funkcijama u javnom preduzeću PTT saobraćaj Srbija u delu za sistem kablovske distribucije, kao voditeljka dela prodaje i marketinga od 2002. do 2008. godine bila je odgovorna za nabavku i distribuciju sadržaja, kao i za sve prodajne i marketinške aktivnosti.

Diplomirala je na području telekomunikacija na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i magistrirala tehničke nauke na stručnom području Metode predviđanja trendova u multimedijalnim servisima. Takođe je autor mnogih stručnih radova i aktivnih učesnika profesionalnih konferencija u zemlji i inostranstvu.

Udata je i ima ćerku Sofiju.