Maja Vukadinović

Predaje na Fakultetu savremenih umetnosti i Fakultetu primenjenih umetnosti.  Uređuje ediciju Multimedia u izdavačkoj kući Clio.
Diplomirala je i doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti, a magistrirala je u oblastiu Studija medija na univerzitetu New School u Njujorku.