Ljubica Gojgić

Sedam godina je radila za nedeljnik NIN, pratila politička i društvena zbivanja.

Kao stipendista novinarske fondacije „Alfred Frendli“ radila je u dnevnom listu „Pittsburgh Post-Gazette“ u Pitsburgu (SAD) a pre toga bila je novinarka u „Fondaciji novinara Evrope“ u Parizu, kao učesnik programa koji su sponzorisale Evropska unija i Vlada Francuske. Radila u dnevnom listu „Demokratija“.

Na početku novinarske karijere, od 1992-1995. radila na Radio INDEX-u kao reporterka, urednica i voditeljka kulturnog magazina. Ljubica je radila i u beogradskoj kancelariji UNMIK-a, kao pomoćnica atašea za štampu.