Ivana Milenković

Ivana Milenković je izvršni direktor Udruženja ,,Drug nije meta“, jedinog udruženja u Srbiji koje u fokusu rada ima prevenciju vršnjačkog nasilja i koje je član Svetske asocijacije za prevenciju vršnjačkog nasilja i inicijator osnivanja Koordinacionog tela za prevenciju nasilja u Beogradu. Kroz tradicionalnu konferenciju protiv vršnjačkog nasilja, jedinstveni program prevencije ,,Ambasadori drugarstva“, projekat ,,Podeli prijateljstvo“ i druge brojne aktivnosti Udruženje ,,Drug nije meta“ uključilo je hiljade učenika, roditelja i zaposlenih u prosveti. Udruženje se sa posebnom pažnjom bavi digitalnim nasiljem i digitalnim tehnologijama kao alatom za zaštitu dece i mladih, zbog čega je razvilo aplikaciju ,,Čuvam te“ koja omogućuje da dete kroz samo jedan klik pošalje roditeljima i drugim osobama od poverenja SMS da mu je potrebna pomoć sa tačnom lokacijom na kojoj se nalazi.