Ekspres

Prvi broj nedeljnika “Ekspres”, čiji je direktor i glavni urednik Branko Miljuš, pojavio se na kioscima krajem aprila 2016. godine.

Misija je izgradnja dugoročnih odnosa zasnovanih na poverenju sa čitaocima i oglašivačima uz kontinuirane napore u pravcu dalje evolucije izdavaštva kao delatnosti kroz primenu inovacija i upotrebu modernih tehnologija.

Adresa: Beogradska 39
11 000 Beograd
Kontakt: +381 11 404 44 15