Dr Ana Martinoli

Danas vanredna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Angažovana na predmetima iz oblasti teorije medija i medijske produkcije.

Gostujući predavač na UNESCO MA Chair in Cultural Policy pri Univerzitetu umetnosti. Ucestvuje u najbitnijim debatama na temu buducnosti radija, njegove neraskidive veze kulturom, i njegovoj ulozi u tabloidizaciji. Rođena u Beogradu 1975.