Color press group

Kompanija „Color Press Group“, danas najveći izdavač magazina u regionu potekla je iz studentskog mesečnika „Index“ čije su izlaženje u januaru 1992. godine obnovili Robert Čoban, Velibor Đurović i još nekolicina studenata Univerziteta u Novom Sadu. U septembru iste godine zbog razmimoilaženja u stavovima novinari napuštaju projekat i pokreću „Novosadski index“ list koji je godinu dana kasnije promenio ime u „Svet“.

Danas CPG izdaje 84 magazina u Srbiji i zemljama regiona sa ukupnim mesečnim prodatim tiražem od preko 2.000.000 primeraka. Od 12 najtiražnijih magazina u Srbiji u 2007. CPG je izdavao čak 6. U sastavu CPG nalaze se „firme kćerke“ iz BiH, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Makedonije kao i dopisništva u Frankfurtu, Beču, Bazelu, Parizu i brojnim drugim evropskim gradovima. CPG zapošljava preko 350 stalno zaposlenih i oko 150 honorarnih saradnika.

Predsednik kompanije: Robert Čoban

Adresa: Temerinska 102, Novi Sad
tel/fax: +381 21 489 71 00