BIRN Srbija je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu. Od svog osnivanja 2004. godine, BIRN Srbija se bavi monitoringom i analizom društvenih i političkih procesa, posebno ulogom medija u njima. U saradnji sa nevladinim sektorom, ekspertima, javnom administracijom i medijima utiču na unapređenje medijskih politika, transparentnost javnih finansija i pristup informacijama od javnog značaja, uvođenje dobrih praksi u javnu upravu i odgovornost političkih aktera za sprovođenje reformi.

BIRN Srbija je članica regionalne Balkanske istraživačke mreže, koja je prisutna u devet zemalja regiona sa ciljem da afirmiše regionalnu saradnju i informiše javnost o važnim društvenim, političkim, ekonomskim i kulturnim kretanjima u regionu. Regionalna mreža, sa sedištem u Sarajevu, posvećena je prozvodnji kvalitetne medijske produkcije i profesionalizaciji novinara, izdavač je analitičke web publikacije Balkan Insight i osnivač kompanije BIRN Ltd, sa sedištem u Beogradu, koja se bavi konsaltingom i izdavanjem dnevnih novina na Engleskom jeziku Belgrade Insight.

BIRN Srbija je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu. Od svog osnivanja 2004. godine, BIRN Srbija se bavi monitoringom i analizom društvenih i političkih procesa, posebno ulogom medija u njima. U saradnji sa nevladinim sektorom, ekspertima, javnom administracijom i medijima utiču na unapređenje medijskih politika, transparentnost javnih finansija i pristup informacijama od javnog značaja, uvođenje dobrih praksi u javnu upravu i odgovornost političkih aktera za sprovođenje reformi.

BIRN Srbija je članica regionalne Balkanske istraživačke mreže, koja je prisutna u devet zemalja regiona sa ciljem da afirmiše regionalnu saradnju i informiše javnost o važnim društvenim, političkim, ekonomskim i kulturnim kretanjima u regionu. Regionalna mreža, sa sedištem u Sarajevu, posvećena je prozvodnji kvalitetne medijske produkcije i profesionalizaciji novinara, izdavač je analitičke web publikacije Balkan Insight i osnivač kompanije BIRN Ltd, sa sedištem u Beogradu, koja se bavi konsaltingom i izdavanjem dnevnih novina na Engleskom jeziku Belgrade Insight.

 

Kolarčeva 7/V
11000 Beograd, Serbia

011 40-30-316
office.serbia@birn.eu.com