UPOZNAJTE GOVORNIKE

Govornici Media Marketa su vodeći ljudi iz sveta novinarstva, marketinga, PR-a, advertajzinga.

Takođe, naši govornici su  i eminentni stručnjaci za komunikacije i komunikologiju, obraćaju se posetiocima i obrađuju sve bitne teme njihovih profesija.

Publika Media Marketa će biti u mogućnosti da prisustvuje edukativnim diskusijama tokom centralnih programa koji će se održavati tokom čitave manifestacije na glavnoj tribini.  Proteklih godina posebnu pažnju su privlačile teme o uticaju medija na omladinu. Učešće eminentnih govornika obeležiće i ovaj,  četvri MEDIA MARKET. Govornike ovogodišnjeg Sajma medija upoznajte i pogledajte DETALJNIJE.